કારીગર તાલીમ યોજનાની પરીક્ષાનું બુધવારે પરિણામ

કારીગર તાલીમ યોજનાની પરીક્ષાનું બુધવારે પરિણામ

ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ટ્રેનિંગ (DGT) એ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે ઓગસ્ટ મહિનામાં આયોજિત કારીગરો તાલીમ યોજના (CTS) માટે ઓલ ઈન્ડિયા ટ્રેડ ટેસ્ટ (AITT) 2022 ના પરિણામો બુધવારે જાહેર કરવામાં આવશે.

કૌશલ્ય વિકાસ અને સાહસિકતા મંત્રાલય (MSDE)ના નેજા હેઠળ ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઑફ ટ્રેનિંગ (DGT) એ સરકારના મુખ્ય સ્કિલ ઇન્ડિયા પ્રોગ્રામ હેઠળ ભારતીય યુવાનોને વ્યાવસાયિક તાલીમ પૂરી પાડતી અગ્રણી એજન્સી છે.

તે તાલીમાર્થીઓની નોંધણી અને મૂલ્યાંકનની પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરી રહ્યું છે જે હવે ઓનલાઈન છે. તેનો અમલ ITIs દ્વારા કરવામાં આવે છે અને આ તાલીમ અભ્યાસક્રમોનો સમયગાળો છે

મહિનાથી બે વર્ષ સુધી બદલાય છે. નેશનલ સ્કિલ ક્વોલિફિકેશન ફ્રેમવર્ક (NSQF) મુજબ, આ અભ્યાસક્રમોમાં 82 એન્જિનિયરિંગ વ્યવસાયો,

63 નોન-એન્જિનિયરિંગ અને વિકલાંગ વ્યક્તિઓ (PWD) માટેના પાંચ અભ્યાસક્રમો સહિત 150 વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો છે.

મંત્રાલયના એક નિવેદન અનુસાર, હાલમાં સરકારી અને ખાનગી એમ 14,786 આઈટીઆઈમાં 20 લાખ એપ્રેન્ટિસ તાલીમ લઈ રહ્યા છે.