2 દિવસ ભૂખ્યા પેટે રહીને રાજાના ઘમંડી પુત્રને મળ્યું જિંદગીનું અહમ જ્ઞાન, જાણો વિગતે…..

કેટલાક લોકોને પોતાના પદ અને સંપત્તિનું ખૂબ જ ઘમંડ હોય છે. તેઓ બીજાને પોતાના કરતા નીચા માને છે. તેમની સાથે બરાબર વાત પણ કરતા...