જાણો કયા ધર્મમાં સૂર્યાસ્ત પછી ભોજન કરવાની મનાઈ છે, જાણો કારણ શુ છે…

0
જૈન ધર્મની ઉત્પત્તિ ભારતમાં જ થઈ છે. વાસ્તવમાં આ ધર્મ સનાતન ધર્મની જ એક શાખા છે. જે સમય જતાં એક અલગ ધર્મ તરીકે વિકસ્યો...