ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખ જાહે2 જાણો અહીંયાથી

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખ – ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીબે તબક્કામાં 1 ડિસેમ્બર અને 5 ડિસેમ્બરે મતદાન થશે. હિમાચલ પ્રદેશની સાથે ગુજરાતનું પણ પરિણામ 8મી ડિસેમ્બરે જાહેર થશે.

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખને લઈ સૌથી મોટા સમાચાર

Press conference of Election Commission regarding Gujarat Elections 2022

Elections will be held on December 1 and 5, counting of votes on December 8

As per assumptions, voting will be held in two phases in Gujarat

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખ – Assembly elections in Gujarat, which were awaited for the last several days, have come to an end today. Today, the dates of the Gujarat Assembly elections have been announced by the Central Election Commission. Today the Election Commission held a press conference and announced the dates on December 1 and 5. Importantly, assembly elections will be held in two phases in Gujarat.WhatsApp Group Link Image Vato No Khajano


Assembly elections in Gujarat will be held on December 1 and 5. In which the first phase of voting will be held on December 1 and the second phase of voting will be held on December 5. Along with this, the counting of Gujarat assembly elections will take place on December 8. Gujarat will vote in two phases on December 1 and December 5. Along with Himachal Pradesh, the result of Gujarat will also be announced on December 8.Importantly, there are 182 assembly seats in Gujarat. In 2017, voting was held here in two phases. Then BJP won 99 of these seats. Then Congress won 77 seats against BJP. Others had 6 seats on account. In this election BJP got 50% and Congress 42% votes.

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખ – કોઈપણ મતદાર માત્ર ફોન દ્વારા જ ફરિયાદ કરી શકશે

According to the Chief Election Commissioner of Assembly Elections in Gujarat, if any voter wants to file a complaint. If he is influenced by any candidate or party he can directly complain to Election Commission through mobile phone. A team will be formed within 60 minutes of the complaint and the complaint will be resolved within 100 minutes.

વન વિભાગમાં આ જગ્યાઓ પર બમ્પર વેકેન્સી

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખ લઇ ચૂંટણીપંચની પ્રેસ કોન્ફરન્સ  • 4.9 crore voters will vote in Gujarat this time
  • 51,782 polling centers in Gujarat this time
  • 4.6 lakh people will vote for the first time
  • There will be 1274 polling stations for women
  • There will be 182 special polling stations for the disabled
  • 50 percent polling centers will have webcasting system
  • This time there will be 142 seats in general category
  • Scheduled caste category will have 13 seats
  • Scheduled Tribe category will have 27 seats

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખ

Leave a Comment