પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની સંપૂર્ણ માહિતી PDF 2022

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની સંપૂર્ણ માહિતી PDF

Contents

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના – To help farmers, Prime Minister Modi announced a scheme in his interim budget to provide income support to small and marginal farmers. The scheme has been launched with the hope of doubling agricultural income. Due to which the poor farmers of the country will get good benefit. You will find all information about this plan in this article.If you also want to apply for PM Kisan Samman Nidhi Yojana, you can easily fill the application form through the application process provided by us. In this article, we have provided all the necessary information related to PM Kisan Yojana. Read the whole article to get more information and if you need any information write in the comments.


About PM Kisan Samman Nidhi । પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના

યોજનાનું નામ પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના
યોજનાના અમલકર્તાઓ ભારત સરકારનું ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય
હેતુ ખેડૂતોને આર્થિક સહાય
લાભાર્થી તમામ આર્થિક રીતે ગરીબ ખેડૂતો
અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ ફેબ્રુઆરી 2019
એપ્લિકેશન સિસ્ટમ ઓનલાઇન
ચાલુ વર્ષ 2022
સત્તાવાર વેબસાઇટ pmkisan.gov.in
પીએમ કિસાન એપ અહીં ક્લિક કરો
KCC કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ ફોર્મ અહીં ક્લિક કરોWhatsApp Group Link Image Vato No Khajano

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના મહત્વના મુદ્દા  • Purpose – The Modi government has used a master stroke in its last budget. In its last budget before the elections, the NDA government has made a big announcement to make the farmers happy, to provide financial assistance to them.
  • Benefits – Financial assistance will be provided to the needy farmers under the scheme. The central government will provide funds to farmers, which they can use to increase crop production.
  • Target – This scheme will double the income of farmers by 2022. This will also reduce the suicide rate of farmers in the country.  • Amount of financial assistance – For the benefit of farmers, in budget 2019, the government has announced financial assistance of 6000 per annum to farmers. The central government will bear 100% of the expenditure in this scheme.
  • Direct Benefit Transfer Facility – This money will be transferred directly to the farmer’s bank. For this, farmers will not have to wander here and there. The government will deposit money directly into the bank accounts of eligible, registered farmers.
  • Budget – The government is providing a budget of 75 thousand crores for the PM Kisan Income Support Scheme for the financial year 2019-20, apart from this a budget of 20 thousand crores has also been given for the financial year 2018-19. That means 95 thousand crores have been allocated in the total budget.
  • Total Beneficiaries – Around 14.5 crore farmers across the country will benefit from Kisan Samman Nidhi Yojana. • Launch of the scheme – Goyal ji has informed during the budget that the PM Kisan Samman Nidhi scheme will be implemented from December 1, 2018, so the government has fixed an additional budget for the year 2018-19.
 • The central government has also announced relief to farmers affected by natural calamities, the government will also provide some assistance to them.
 • The government will honor and reward those farmers who are repaying their loans on time. So that other farmers are also encouraged to repay the loan on time.
 • The finance minister of the country Arun Jaitley has said after the budget that this amount of financial assistance can also be increased in the coming time. If money comes to the government, this amount will also increase.

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના હપ્તાની વિગતો • Farmers will get this 6000 rupees in 3 phases. 2000 rupees will be given in each phase. It means that the farmer will get 500 rupees per month from the government.
 • The government has said that all eligible farmers will get the first installment (Rs. 2000) under the scheme by 31 March 2019.

કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના નવા અપડેટ્સ – પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાજ્યારે પીએમ કિસાન નિધિ યોજના વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે, યોજના સાથે સંકળાયેલા અધિકારીએ કહ્યું કે સંભવિત લાભાર્થીઓની સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને, આગામી નાણાકીય વર્ષ માટે બજેટ ફાળવવામાં આવશે. “અમે અમારા હાલના ડેટાબેઝ અને સંભવિત લાભાર્થીઓની સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને વ્યાજબી બજેટની માંગ કરી છે. આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને વાર્ષિક 6,000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે અને સરકારે આ સંદર્ભમાં અત્યાર સુધીમાં 44,000 કરોડ રૂપિયાનું વિતરણ કર્યું છે. કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના દસમા હપ્તા તરીકે, 15મી ડિસેમ્બરથી તમામ લાભાર્થીઓના ખાતામાં 2000 રૂપિયા જમા કરવામાં આવ્યા હતા.
WhatsApp Group Link Image Vato No Khajano

Details of amount credited to farmers’ accountsઅનુક્રમ નંબર હપ્તાની વિગતો ખાતામાં ટ્રાન્સફર થયેલી રકમની વિગતો
1 પીએમ કિસાન યોજનાનો પ્રથમ હપ્તો ફેબ્રુઆરી 2019 માં રિલીઝ થઈ
2 પીએમ કિસાન યોજનાનો બીજો હપ્તો 2જી એપ્રિલ 2019ના રોજ રીલિઝ થયું
3 પીએમ કિસાન યોજનાનો ત્રીજો હપ્તો ઑગસ્ટ 2019માં રિલીઝ થઈ
4 પીએમ કિસાન યોજનાનો ચોથો હપ્તો જાન્યુઆરી 2020 માં પ્રકાશિત
5 પીએમ કિસાન યોજનાનો 5મો હપ્તો એપ્રિલ 1, 2020 ના રોજ જારી
6 પીએમ કિસાન યોજના 6ઠ્ઠો હપ્તો 1લી ઓગસ્ટ 2020 ના રોજ રીલિઝ
7 પીએમ કિસાન યોજનાનો 7મો હપ્તો ડિસેમ્બર 2020 માં રિલીઝ
8 પીએમ કિસાન યોજનાનો 8મો હપ્તો 1લી એપ્રિલ 2021ના રોજ રીલિઝ
9 પીએમ કિસાન યોજનાનો 9મો હપ્તો 09 ઑગસ્ટ 2021ના રોજ રિલીઝ થઈ
10 પીએમ કિસાન યોજનાનો 10મો હપ્તો 1 જાન્યુઆરી 2022 ના રોજ રીલિઝ થયું
11 પીએમ કિસાન યોજનાનો 11મો હપ્તો 14 – 15 મે 2022 ના રોજ જારી
11 પીએમ કિસાન યોજનાનો 12 મો હપ્તો 17 ઓક્ટોબર 2022 ના રોજ જારી

પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો
Candidates who want to apply for PM Kisan Samman Nidhi Yojana. They also require some important documents. All those documents are listed in the article below. All the candidates can get all the information related to the document through the list given in the article.

  • Basic address proof
  • Farmer’s Certificate
  • aadhar card
  • PAN card
  • Copy of account
  • Passport size photograph
  • Bank account details
  • Income certificate=
  • Candidate should be a resident of India.
  • Age of farmer applicant should be more than 18 years.પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના પાત્રતા

  • Now all the farmers will get benefit under PM Kisan Yojana. After coming back to power, the Modi government will provide the benefits of this scheme to every farmer as per its promise. Earlier, the benefit of this scheme was given to farmers who had up to 5 acres of land, but now the government has removed this limit.
  • Only residents of India will get benefit under this scheme. Farmers of any state living in India will get the benefit.
  • It is mandatory for farmers to have a bank account to avail this scheme. Those who do not have it, must first open a bank account to avail the scheme.
  • The government has asked the families of small marginal farmers to benefit from this scheme, family means husband, wife and minor children. Only if the total land holding of this one family is less than 2 hectares, they will get financial assistance under the scheme.પ્રધાનમંત્રી યોજના હેઠળ કોણ પાત્ર નથી

  • Anyone who pays tax, cannot avail this Kisan Samman Nidhi Yojana.
  • A farmer working as a minister in central and state government will not get the benefit of this scheme.
  • Retired employees and employees in government jobs are also not covered under this scheme.
  • Those whose pension is more than 10 thousand have also been deprived of this scheme.
  • Doctors, engineers, lawyers, chartered accountants and architects are also excluded from the benefits of this scheme. The government will not give them the benefit of Kisan Nidhi Yojana.પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા

If you are a farmer and you have not yet if we have not applied PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2022, how to apply PM Kisan Samman Nidhi Yojana online through photo? Its method is explained to you. You can fill your application form as per the procedure given below. Let’s go through some steps – પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના

  • First of all visit the official website for PM Kisan Yojana application. As shown in the picture below.
  • After this, go to the Farmer’s Corner present on the home page of the website. You can easily see in the picture below.
  • Now click on New Farmer Registration. You can see the new farmer registration option in the image below.
  • Now enter your Aadhaar number here and then fill the captcha code. After entering the captcha code, click on the option of Click here to continue – as you can see in the image below.પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના  • After that such details will appear in front of you, see through the given picture – Now you click on “YES” and fill the registration form.
  • After yes, fill the information asked in the application form and save the form. You can easily see the format of the form through the image given below.This will complete your application for Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana. You can also fill this application form through mobile phone or you can also fill it by visiting any CSC center. The PM Kisan Samman Nidhi application process has been kept very simple. As we have said about applying in some steps above, you should also apply in the same way and avail PM Kisan Yojana benefits.After the application is accepted in PM Kisan Samman Nidhi Yojana, every four months you will get Rs. 2000 will be paid in installments which will be sent to your account through the account number given in the application form.પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ સ્ટેટસ કેવી રીતે તપાસવું

If you have applied for PM Kisan Samman Nidhi Yojana and you want to check your application status then you have to follow below steps for PM Kisan Samman Nidhi Yojana status. Let’s see the steps below –

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના – First go to PM Kisan Nidhi website https://pmkisan.gov.in/ to check the status

  • After that candidates go to farmer corner available on main page itself, then click on beneficiary status.
  • After opening beneficiary status enter Aadhaar Number, Account Number Mobile Number.
  • After entering Aadhaar, Account and Mobile Number, click on Get Data. After clicking on Get Data you will be able to see your installment. As shown in the picture below


કિસાન સન્માન નિધિ યોજના સૂચિ 2022 માં તમારું નામ કેવી રીતે તપાસવું

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના – If you are a farmer and want to see your name in PM Kisan Yojana List (list) 2022 or you want to check the names of people in your village who are benefiting from this scheme, you can follow the below mentioned procedure. can easily see-

  • PM Kisan List PM Kisan Yojana List To view PM Kisan Yojana list, go to previous corner and then click on beneficiary list, then select your state name, district name, taluka name, block name and village name and then get the report ( Click on Get Report option.
  • After doing all this, there will be a list of names of all the beneficiaries of your village or those who are receiving Samman Nidhi installments.
  • Names of farmers who have benefited from Samman Nidhi will appear in the list.પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની નવી એપ્લિકેશન સ્થિતિ કેવી રીતે તપાસવી

When you apply for Kisan Samman Nidhi Yojana, you can see the status of your application that your application is currently pending for scrutiny. We are going to tell you the process of checking application status through some steps below. should-

  • To check the application status, you have to first visit the official website of PM Kisan.
  • After this the home page of the website will open in front of you. On the home page you have to click on the option of Status of Self Registered in the Farmer’s Corner.
  • After that another page will appear in front of you, in which you have to enter your Aadhaar number and register the image code. Then click on Search. You can easily see through the picture below.  • After this you will see the status of your application. It contains your complete details, where your application is pending and also the reason for rejection if the application is rejected. You can easily see the details shown by the picture below.WhatsApp Group Link Image Vato No Khajano

PM Kisan Yojana ની નોંધણી કેવી રીતે અપડેટ કરવી

Now we are going to tell you about the process of updating Kisan self-enrollment, how you can do your self-enrollment. Learn how to check self-enrolment update on PM Kisan Nidhi portal through few simple steps- • Candidates first go to the home page of the official website.
 • In the opened page the form Update Registered Farmer option will appear, click on it.
 • Then you have to fill the information asked in the open page like – Aadhaar Card Number, Captcha Code.
 • After that click on the given search option.
 • Then self registration update form will open in front of you.
 • Fill in the information asked in the form and submit.

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના મોબાઈલ એપ ડાઉનલોડ કરો
Here we are going to tell you about the process of downloading Pradhan Mantri Kisan Mobile App. You can also apply for the scheme through this mobile app. You can download this app and take advantage of it. If you also want to know the process of downloading this mobile app, check the steps given by us-

  • To download PM Kisan mobile app first visit the website pmkisan.gov.in.
  • In home page you will see PM Kisan Mobile App Download option, click on it.
  • Now the app will appear on the play store.
  • There you have to click on Install option.
  • Then the app will be downloaded in your mobile.
  • This will complete your process.
  • Candidates can use the Registration ID created in the app.પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની યાદી 2022

અરજી પત્ર અહીં ક્લિક કરો
એપ્લિકેશન સ્થિતિ જુઓ અહીં ક્લિક કરો
હપ્તાના પૈસા આવ્યા કે નહીં, જુઓ અહીં અહીં ક્લિક કરો
આધાર નંબર સુધારણા ફોર્મ અહીં ક્લિક કરો
PM કિસાન યાદી 2022 અહીં ક્લિક કરો
ખેતીની બીજી માહિતી મેળવવા  અહીં ક્લિક કરો
પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન યોજના

Leave a Comment