ઝગડો કરવા વાળા લોકોને ગુરુજીએ કહ્યું એકસાથે રહો અને સાથે રહેવવાળાને દૂર રહેવા કહ્યું જાણો કારણ….

તે લાંબા સમય પહેલા થયું હતું. એક વિદ્વાન ગુરુ આશ્રમમાં રહેતા હતા. ઘણા શિષ્યો તેમની પાસે જ્ઞાન મેળવવા આવતા. એક દિવસ ગુરુ લાંબા પ્રવાસે ગયા. તે પોતાની સાથે કેટલાક શિષ્યોને પણ લઈ ગયા. તેઓએ એક ગામથી બીજા ગામની ઘણી મુસાફરી કરી. દરેક ગામમાં તે વિવિધ પ્રકારના લોકોને મળ્યો. તેમના પ્રવાસ દરમિયાન ગુરુ એક ગામમાં રોકાયા જ્યાં બધા લોકો ખૂબ જ ઝઘડાખોર હતા.

ગુરુ અને તેમના અનન્ય આશીર્વાદ.

આ ગામના લોકોનો ગુસ્સો તેના નાક પર બેસી જતો હતો. કોઈએ એકબીજા સાથે સીધું વાત કરી નહીં. અહીંની શેરીઓ અને ઘરોમાં વારંવાર લડાઈનો અવાજ ગુંજતો હતો. ગુરુ થોડા દિવસ આ ગામમાં રહ્યા. ફરી જવાનું શરૂ કર્યું. જતા પહેલા ગામના લોકો તેમના આશીર્વાદ લેવા આવ્યા હતા. ગુરુએ બધાને આશીર્વાદ આપ્યા કે ‘તમે બધા સાથે રહેવાનું શરૂ કરો. એકબીજાથી દૂર ન જાવ. સાથે રહો.” ગુરુના આશીર્વાદ સમજીને ગ્રામજનોએ પણ કર્યું.

પછી ગુરુ તેમના શિષ્યો સાથે બીજા ગામમાં ગયા. અહીં દરેક વ્યક્તિ ખૂબ મૈત્રીપૂર્ણ અને મીઠી બોલતી હતી. કોઈની વચ્ચે દુશ્મની કે અણબનાવ ન હતો. ગામમાં ઘણીવાર શાંતિ હતી. દરેક વ્યક્તિ એકબીજા સાથે સારી રીતે ચાલ્યા. ક્યારેય કોઈ લડાઈ નહોતી.

ગુરુ પણ આ ગામમાં થોડા દિવસ રોકાયા. પરંતુ જ્યારે તે જવા લાગ્યો ત્યારે ગ્રામજનો તેના આશીર્વાદ લેવા આવ્યા. ગુરુએ તેને કહ્યું કે તમે બધા સાથે ન રહો. અહીં અને ત્યાં જાઓ. જો તમે ઈચ્છો તો બીજા ગામમાં જઈને પણ રહો. બધાએ ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું.

હવે ગુરુના શિષ્યો ભારે મૂંઝવણમાં હતા. તેને સમજાતું નહોતું કે ગુરુએ લડાઈ લડી રહેલા લોકોને સાથે રહેવાની અને મૈત્રીપૂર્ણ લોકોને દૂર રહેવાની સલાહ કેમ આપી. એક શિષ્ય સાથે રહેતા ન હતા. તેણે ગુરુને પૂછ્યું કે તમે આવું કેમ કર્યું.

આના માટે ગુરુએ કહ્યું કે દુષ્ટતા એ દુર્ગંધ જેવી છે. તેને ફેલાતો અટકાવવો જોઈએ. એટલા માટે મેં ઝઘડો કરનારાઓને એક જગ્યાએ સાથે રહેવા કહ્યું. જ્યાં ભલાઈ એ સુગંધ જેવી હોય છે. તેનો ફેલાવો થવો જોઈએ. એટલા માટે મેં પ્રેમથી જીવતા લોકોને દૂર-દૂર જવા માટે કહ્યું જેથી કરીને તેઓ તેમની ભલાઈ અન્ય લોકો સુધી પહોંચાડી શકે.

વ્યક્તિએ હંમેશા સારા લોકોની સંગતમાં રહેવું જોઈએ. સારી વસ્તુઓ દૂર દૂર સુધી ફેલાવવી જોઈએ. તે જ સમયે, વ્યક્તિએ ખરાબ સંગતથી દૂર રહેવું જોઈએ. જો કોઈ વ્યક્તિ ખરાબ કામ કરે છે, તો તેણે બીજાને નુકસાન પહોંચાડવાનું બંધ કરવું જોઈએ. લડાઈમાં કંઈ રાખવામાં આવતું નથી. હંમેશા પ્રેમ સાથે રહો સારાને ફેલાવતા રહો.

Leave a Comment